Kalender 2015-Verslagen bestuursvergaderingen

Kalender bestuursvergadering 2015

Datum

Planning

03/01/2015

Ontbijtvergadering - verslag

09/01/2015

Huldiging Sportverdienste 2014

07/02/2015

Bestuursvergadering - verslag

28/02/2015

Algemene statutaire vergadering - verslag AV 2014 - Jaarverslag + bijlagen: uitslagen - prestaties - sportverdienste - masters

07/03/2015

Bestuursvergadering - verslag

??/03/2015

Alg verg VZF

04/04/2015

Bestuursvergadering - verslag

09/05/2015

Bestuursvergadering - verslag

30/05/2015

Kalenderzitting - verslag 2014

27/06/2015

Bestuursvergadering - verslag

26/08/2015

Extra vergadering met de clubs op uitnodiging : Voorstel regelmatigheidscriterium.
Verslag

12/09/2015

Bestuursvergadering - verslag

03/10/2015

Bestuursvergadering - verslag

   

07/11/2015

Bestuursvergadering - verslag

05/12/2015

Bestuursvergadering - verslag

28/11/2015

Interprovinciaal overleg.( A’pen)

13/12/2015

Prov PACO dag

Jan 2016

Huldiging Sportverdienste 2015