Tarieven 2017

Provinciale tarieven.
Bijdragen en boetes vanaf 01/01/2017

 

Wedstrijden

 

Organisatierecht per voorprogramma.

€ 25,00

Schildje

€ 3,00

Voorprogramma

€ 5,00

 

 

Provinciale kampioenschappen

 

Organisatierecht per voorprogramma.

€ 25,00

Individuele start

€  2,50

Aflossingsploeg

€  5,00

Medailles(verdeelsleutel) per volledige wedstrijd
Rest wordt teruggenomen

50/50 met een maximum van 150€

 

 

Boetes

 

Afwezigheid bij algemene statutaire vergadering

€ 100,00

Overschrijding limiettijd individueel

€ 12,50 en vanaf 10sec 25€

Categorievervalsing A/B/C

€ 50

Financiële nalatigheid

€ 25,00

 

 

Ten laste van de provincie

 

Selectie: per atleet

€ 10,00

Verplaatsing in opdracht(bestuur)

€ 0,303

Wedstrijdafgevaardigde

€ 62,00