VERSLAGEN 2013

Kalender bestuursvergadering 2013

 

Datum

Planning

05/01/2013

Bestuursvergadering : verslag

02/02/2013

Bestuursvergadering : verslag

02/03/2013

Bestuursvergadering : verslag

../03/2013

Algemene vergadering VZF

16/03/2013

Algemene statutaire vergadering  verslag 2012 en Kalenderzitting verslag 2012
 Werkingsverslag 2012 Bijlagen werkingsverslag 2012: Waterpolo - klassement A-B/C en Memorial LA - Results 2012 -
Internationale 3Kamp - Interdistrict - Masters - Masters BK - Sportverdienste - Open water
Sportverdienste - A zwemmers 2012 - B zwemmers 2012 - Prov kampioenen

06/04/2013

Bestuursvergadering : verslag

19/04/2013

BLOSO vorming+ Dynamoproject

01/05/2013

Interprovinciaal kampioenschap

04/05/2013

Bestuursvergadering : verslag

01/06/2013

Bestuursvergadering : verslag

07/09/2013

Bestuursvergadering : verslag

05/10/2013

Bestuursvergadering : verslag

13/10/2013

Driekamp (Hulst = Kring Zuid)

02/11/2013

Bestuursvergadering  verslag

23/11/2013

Huldiging sportverdienste

07/12/2013

Bestuursvergadering verslag

07/12/2013

Interprovinciaal overleg.

15/12/2013

Prov Splashdag uitslag uitslag