Verslagen 2014

Kalender bestuursvergadering 2014

Datum

Planning

04/01/2014

Bestuursvergadering verslag

01/02/2014

Bestuursvergadering verslag

01/03/2014

Bestuursvergadering verslag

15/03/2014

Algemene statutaire vergadering en Kalenderzitting
Verslag AV 2013 - Verslag Kalenderzitting 2013
Jaarverslag 2013

22/03/2014  Algemene vergadering VZF

05/04/2014

Bestuursvergadering verslag

25/04/2014

BLOSO vorming+ Dynamoproject  GEANNULEERD

03/05/2014

Bestuursvergadering verslag

07/06/2014

Bestuursvergadering verslag

06/09/2014

Bestuursvergadering verslag

04/10/2014

Bestuursvergadering verslag

12/10/2014

Driekamp (West-Vlaanderen) : GAAT NIET DOOR

08/11/2014

Bestuursvergadering  - 1/11 is Allerheiligen!!! verslag

22/11/2014

Huldiging sportverdienste verplaatst naar 9/01/2015 te Zottegem

06/12/2014

Bestuursvergadering verslag

13/12/2014

Interprovinciaal overleg.

14/12/2014

Prov PACO dag